Μεταπτυχιακό - Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

14ος χρόνος λειτουργίας

Το Πανεπιστήμιο

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2000, ταχύτατα αναπτύχθηκε σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με πάνω από 25.000 φοιτητές και 350 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού και στοχεύει εδώ και 21 χρόνια στην ενίσχυση της έρευνας και της εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς που θεραπεύει.

Το Τμήμα

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι το πρώτο τμήμα που ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και λειτουργεί από το 2002.

Ιστορικό του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες λειτουργεί με συνέπεια από το 2008. Με περισσότερους από 200 απόφοιτους, πλέον καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου των τηλεπικοινωνιών, το ΠΜΣ επανιδρύθηκε το 2018 και συνεχίζει να προσφέρει στους φοιτητές του εξειδίκευση στις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις όπως αυτές διαμορφώνονται πλέον στα δίκτυα 6ης γενιάς (ΦΕΚ).

Συντονιστική Επιτροπή

Την εποπτεία της καλής λειτουργίας του ΠΜΣ Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες εγγυάται η συντονιστική επιτροπή του προγράμματος που αποτελείται από 5 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Νέος κύκλος σπουδών για το 2022-2023
Παράταση προθεσμίας: 9 Σεπτεμβρίου 2022

Αιτήσεις