Γεωργία Αθανασιάδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής

Δήμητρα Ζαρμπούτη

Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Αλέξανδρος Καλόξυλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωνσταντίνος Πέππας

Επίκουρος Καθηγητής

Νικόλαος Τσελίκας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γεώργιος Τσούλος

Καθηγητής