Γεώργιος Τσούλος

Καθηγητής, Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Γεωργία Αθανασιάδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αλέξανδρος Καλόξυλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωνσταντίνος Πέππας

Επίκουρος Καθηγητής