Το Τμήμα

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι το πρώτο τμήμα που ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και λειτουργεί από το 2002. Με 34 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού, 3 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και 10 ερευνητικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα εν εξελίξει, καταλαμβάνει ηγετικό ρόλο στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου.

Παρουσίαση του Τμήματος