Ιστορικό

Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες

Το ΠΜΣ Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες αποτελεί εξέλιξη του ΠΜΣ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα που ιδρύεται το 2008 και λειτουργεί στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών.

ΦΕΚ πρώτης ίδρυσης: ΦΕΚ 1661/Β/18-08-2008

Το ΠΜΣ αναμορφώνεται το 2014 με το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2102/Β/31-07-2014

Τέλος, τo 2018 το ΠΜΣ επανιδρύεται με τίτλο Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες (Modern Wireless Communications), διαμορφώνοντας κατάλληλα το πρόγραμμα σπουδών ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη οργάνωση και λελογισμένη εντατικοποίηση στοχεύοντας σε συντομότερη αλλά και δωρεάν φοίτηση.

ΦΕΚ επανίδρυσης: ΦΕΚ 1720/Β/18-05-2018